VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'106. FULUFJÄLLET. S.O.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

106. FULUFJÄLLET. S.O.
1915 och 1916. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Fulufjället och Hägnåsen i N till Grundfors gränsstation och Granfjällstången i S. Från norska gränsen i V till Särkåskäret och Fulubornåsen i O. Fortsättningen av detta område norrut - se listan Konceptkartor Norra Sverige, blad '81. IDRE. S.O.'

Pris: 900 SEK - 29560


Växiö - G. Ljunggren 1862.

Växiö
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 39 x 56,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27295


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Svenska Stålpressnings Aktiebolaget - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

247. Svenska Stålpressnings Aktiebolaget. Olofström.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
11 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: G. W. Roman. Bolaget rekonstruerades 1887 och var bl.a. underleverantör till Separator. Styrelsen utgjordes av Gustaf de Laval, R. Schubert, B. A. Danelius, A. Bernström samt verkställande direktören G. W. Roman.


Pris: 1500 SEK - 29799


Leufsta Bruk - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

141. Lövsta, Leufsta Bruk. Österlövsta socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
Två planscher med 18 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Carl de Geer, Louis de Geer, Emanuel de Geer och Carl de Geer. På andra planschen upprepas tre av de ovanstående porträtten.

Pris: 2500 SEK - 29702


Ådö - Nay 1881.

Ådö
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30239 - Se bild.


Wists, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Wists kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 269.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Wists annexkyrka (305 inv.) ligger strax väster om järnvägen, 2 km. norr om Ulricehamn, är byggd 1891 i rent romansk stil. Fönstren äro så smala, att de blott hafva en ruta i bredd. Tornets tak bildar en fyrsidig pyramid. Koret är lägre och smalare än kyrkan, samt har sakristia å nordsidan. Teckningen är tagen från sydost. Bakom kyrkan synes den löf- och barrskogsklädda höjd, som här begränsar Ätra-dalen i väster. Å kyrkogården synas åtta, parvis uppställda grafstenar.

Pris: 200 SEK - 36141


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Lagercrantz, Jakob Reinhold - P.B. Eklund 1891-1905.

Lagercrantz, Jakob Reinhold
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38155


'9. KAALASLUSPA' - Norra Kartverket.

9. KAALASLUSPA
Norrlands Läns Kartverk 1889. Uppmätt 1880. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1903. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Paittasjärvi i väst till Laxforsen i ost samt Rautas i nord till Fjällåsen i syd.

Pris: 500 SEK - 36186


Marsvinsholm. - Burman och Fischer 1680.

Marsvinsholm.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 32,5 x 18,5 cm.
Bilden bekostad av von Höpken, Carl Otto, envoye vid Kungl. Polska hovet.

Pris: 1000 SEK - 30103


'Wäg Charta Öfwer Stockholms medh Swartsjö län och Södertörn...' - Gyllenborg 1772.

Wäg Charta Öfwer STOCKHOLMS medh SWARTSJÖ LÄN och SÖDERTÖRN; med Kongl. Majts Nådigste Privilegio.
Utgifwen År 1772 af Jac. Joh. Gyllenborg, Grefve, Landshöfdinge och Riddare. Sammandragen af Gabr: Beni: Westman. Commiss: Landtmätare. i Koppar stucken af Carl Bergqvist och Fredr: Akrel.
VÖBAM's handkolorerade faksimil på akvarellpapper.
Förstorad. Storlek: 55x70 cm. Pris: 2.000:-


Pris: 2500 SEK - 27653 - Se bild.


En av de sällsyntaste svenskproducerade kartorna från denna tid. Något mindre än Lantmäteri-Contorets kartor från samma tidsperiod. Vackert arbete med fint graverade texter.
I kartuschen längst upp till vänster riksvapnet med kunglig krona. Sköld med krona, Upplands och Södermanlands vapen. Berg, träd och hus med vattenhjul (smedja?).Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Vue des Montagnes nommees Sierra Leona. Maison de Sierra Leona. - J. N. Bellin ca 1750.


'Trakten omkring Stockholm i IX blad' Södra bladet. - 1861.

Trakten omkring Stockholm i IX blad
VI. SÖDRA BLADET.
Vår utgivning är faksimiltryck av 1861 års utgåva. Kartorna är tryckta på akvarellpapper och varje blad är handmålat.
Storleken på bladen är som originalen, 53x54 cm = kartytan, bredden x höjden. Skala 1:20.000.
Begränsad upplaga.
Farsta. Huddinge. Hökarängen. Rågsved.Pris: 950 SEK - 27347 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Historik: Uppmätningarna ägde rum på 1840-talet av Topografiska Corpsen och första utgåvan kom 1861. Utgivare var Kungl. Krigs Arkivet och huvudkommissionär var Adolf Bonnier. Kartorna uppdaterades inför utgivningen. Under 1890-talet kom ytterligare en upplaga.
Vi utför också utdrag ur dessa kartor i storlek A3 (42x30 cm), på 170 grams papper i färg. Pris 500:-/st.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.