VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Kalabaliken i Bender - 1800.

CARL XII
Plan af Hans Maijts Konung Carl XII Hus vid Byen Warnitza.
Ur svensk historisk synpunkt är denna plansch av så stort intresse att VÖBAM låtit utföra färgkopior av densamma i något förstorat format på A3-papper. Pris för en färgkopia är 200:-
Originalet; teckning i tusch och med akvarellfärger. Osignerad och odaterad. 30 x 24 cm. Obetydligt veck på denna charmiga målade teckning sannolikt utförd av svensk officer åren 1790-1810.
Under själva planen på huset står följande skrivet i direkt avskrift:
Indelning af Huset. Defension innom och utom Huset.
A. Garderobe No 1. Gardis Officerare och Lif.Reg.te
B. Konungens sängkammare 2. Kongl. Drabanter
C. Westibul 3. General Lieut. Dahlborffs troupp
D. Audiens Rum 4. Gen.Maj. Hårds Under Gen. Leut. Under
Gen. Leut. Sparres
befäl
E. Cavailler Sal 5. Hof Marchalken Dübens
F. Sal där Konungen spisade och Gudstjenst förrättades 7. Öfverste Grothusens Befäl
G. Sal för officerare 8. Öfverste Hjertas
H. Vestibul No 9. Kammar Herren Klingstjernas Troupp
I. Hofmarskalk Dübens logementer 10. Gl˙sendorffs
K. Vestibul 11. Konung Stanislai Drabanter
L. Palisaderade dörrar. 12. Skraggenstjernas troupp
M. Places d'Armer af frusne vattentunnor hvarest soldaterne skulle retirera sig bakom. 13. General Major Zylichs Commando.
N. Cancelliet 14. Öfverste Zögs Commando.
Anmärkning, Uti Bloquaden blef alla dörrar palisaderade, fönstren traverserade och hans kongl. Ma˙t har så länge hållit sig i rummen A B C D till dess att taken af rummen F G H J K voro afbrände, och änteligen, då det började brinna i Hans kamrar, begaf hans Ma˙t sig på fältet. (slut avskrift)
Det kan man kalla för rak formuleringskonst!

Pris: 200 SEK - 41797


År 1711 lät Karl XII uppföra det s.k. kungshuset i byn Warnitza 4 km norr om Bender. Platsen är idag staden Tighina i Moldavien. Den s.k. kalabaliken i Bender borde egentligen heta kalabaliken i Warnitza. Den ägde rum den 1 februari 1713. Kungen och hans män försvarade huset i sju timmar innan de fick ge vika för övermakten.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Blue Vases, Pl. IX


Moldavien - Schenk ca 1770-tal.

Carte de la Moldavie pour servir ā l'Historie militaire de la guerre entre les Russes et les Tures. Levée par l'Etat Major sous la direction de F:G: de Bawr. Marechal Général de logis, Lieutenant Gen:des Armée de S: M: Imp: de toutes les Russies: Chevalier de l'ordre de St Alexandre Newsky, de St George & de St Anne.
Stor karta i sex löst liggande kopparstick - vikta och i gott skick.
Med vissa fuktfläckar.
Utlagd är kartan ca. 170 x 164 cm, bredden x höjden. Breda marginaler.
Stor, praktfull kartusch i kartans nedre vänstra del.Pris: 45000 SEK - 27168 - Se bild.
Europa - Östeuropa - Moldavien -


Landskapsscen, kvinnofigur hållande sköld med ryska dubbelörnen, rysk officer med dragen värja och en knäböjande man, alla blickande upp mot ett moln där kejsarinnan Katarina II sitter med allegoriska tecken. Till höger i kartuschen byggnad, delvis ruiner, grupp av flyende turkar. Kartuschen mäter på största bredden 80 cm och höjd 52 cm. I den övre högra delen av kartan, lång och utförlig text om kriget på franska mellan Ryssland och Turkiet 1769-1770. Sammanlagt redogörs i texten på franska för 172 st. fältslag, grupperingar etc. med namngivna befälhavare. Längst ner, utanför själva kartans ram är tryckt : 'Ornamenta sculpsit J. v. Schley - Chartas sculpsit Leond. Schenk Jansz:Amstelodami'. (ca. 1770-75).
Det lilla jordbrukslandet Moldavien ligger inklämt mellan Rumänien och Ukraina. Det har som många andra länder drabbats under åren av rysk expansionslust. Kartan är med sannolikhet ett ryskt beställningsarbete under kejsarinnan Katarina II:s tid. De stora krig som fördes mellan Ryssland och Turkiet under denna tid var åren 1768-74 och 1787-1792. Kejsarinnan föddes 1729 och avled 1796. På kartans högra del syns staden Bender och vid denna byn 'Verniza' där Karl XII den 1 februari 1713 med 45 av sina män i sju timmar försvarade sig mot den turkiska övermakten.
Kartan är skickligt graverad av Leonard Schenk sannolikt mellan åren 1770-75. Medarbetare i graveringsarbetet var Schley. Leonard Schenk var son till Pieter Schenk i dennes äktenskap med kartografen Gerard Valck's dotter. Firman hade bl.a. övertagit rätten till J. Janssonius kartproduktion.

Av denna sällsynta karta hade VÖBAM ett exemplar 2003 som såldes till rumänska staten.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.