VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Övergången av Dyna den 9 juli 1701. - Stockholm 1922.

Egentlige och accurate Delineation Af hans Kongl. Maijs. Konung Carl den XII Gloriöse och Victoriose Action den 9 July A.o 1701...
Erik Dahlbergs bataljplaner till Carl XI:s och Carl XII:s historia
Med förklarande text av B. Steckzén och N. Wimarson. Planscherna utförda i ljustryck hos Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm år 1922 i endast 145 numrerade exemplar.
Det är första gången som dessa av Erik Dahlberg handritade bataljbilder (i Kungliga Bibliotekets samlingar) blivit utgivna. VÖBAM's exemplar är handkolorerade.

Plansch XXXIX.
'Egentlige och accurate Delineation Af hans Kongl. Maijs. Konung Carl den XII Gloriöse och Victoriose Action den 9 July A.o 1701...'.

Vackert handkolorerad. 52x33 cm bredden x höjden = bildytan, marginaler tillkommer.
I perfekt skick.

Ingen likhet förefinnes mellan denna teckning och den likaledes av Lithen förfärdigade 'Prospecte von der gloriense Descente' etc. (Snoilsky sid. 191); ej heller med den i Kr. A. förefintliga bataljscenen, signum XIV: 29 h, som sannolikt är förfärdigad av Dahlberg och genom sin livfullhet ganska starkt avviker från Lithens rätt otympligt utförda teckning.

Pris: 1500 SEK - 26844 - Se bild.


'Kl. 9 på aftonen den 8 juli tog embarkeringen sin början och fortgick enligt uppgjorde ordre de bataille, jämlikt vilken 6.000 man infanteri och 500 man kavalleri med hästar jämte regementsstycken skulle överföras i den första omgången. - Omkring 4.30 fm. den 9 juli satte sig transportflottiljen i rörelse mot den anbefallda landstigningspunkten.'


'Latvijas PSR.' - Moskva 1969.

Latvijas PSR.
Maskava [Moskva] 1969.
Skala 1:600.000
Färgtryck.
Storlek: 79x50 cm. Kartytans bredd x höjd.
Exemplar i bra skick.

Pris: 500 SEK - 26842Stockholm - Mentzer ca 1860.Grevskapet Mark och Regensburg. - Blaeu 1643/44.


Belägringen av Riga år 1700. - Stockholm 1922.

Geometrisch Delineation Af Staden Riga med des Citadelle...
Delineation Af Kongl. Staden Riga...
Delineation Af Fästningen D˙nam˙nde.
Erik Dahlbergs bataljplaner till Carl XI:s och Carl XII:s historia
Med förklarande text av B. Steckzén och N. Wimarson. Planscherna utförda i ljustryck hos Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm år 1922 i endast 145 numrerade exemplar.
Det är första gången som dessa av Erik Dahlberg handritade bataljbilder (i Kungliga Bibliotekets samlingar) blivit utgivna. VÖBAM's exemplar är handkolorerade.

Nedanstående tre planscher (numren XXXIV - XXXVI) är komplett exemplar av belägringen av Riga år 1700.

Plansch XXXIV.
'Geometrisch Delineation Af Staden Riga med des Citadelle...'.

Vackert handkolorerad. 53x31 cm bredden x höjden = bildytan, marginaler tillkommer.
I perfekt skick.

Plansch XXXV.
'Delineation Af Kongl. Staden Riga...'.

Vackert handkolorerad. 53x30 cm bredden x höjden = bildytan, marginaler tillkommer.
I perfekt skick.

Plansch XXXVI.
'Delineation Af Fästningen D˙nam˙nde.'.

Vackert handkolorerad. 38x32 cm bredden x höjden = bildytan, marginaler tillkommer.
I perfekt skick.

Nr XXXIV är i huvudsak överensstämmande med Kr. A:s karta signum XIV: 1 m. Av de två stadsbilderna å nr XXXV företer den övre en viss likhet med Snoilsky nr 4 (sid. 183) ur Fabers arbete; den undre har vissa beröringspunkter med Kr. A:s signum XIV : 1 k och med Lithens teckning i Fabers arbete om sachsarnas blockad av Riga. (Snoilsky sid. 191). Den undre bilden å nr XXXVI är i huvudsak lika med den - troligen också av Lithen ritade - i Faber förekommande teckning: Prospekt der Neumündischen Attaque (Snoilsky sid. 182).

Pris: 5000 SEK - 26843 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Lettland -


'Konung Augusts [kurfurste av Sachsen och kung av Polen] krigsplan grundade sig på förhoppningen att kunna överraska och erövra Riga, vilket enligt överlöpares utsago skulle vara en lätt sak. Däri misstog man sig dock. Generalguvernören Erik Dahlberg hade i god tid varsnat faran och vidtagit omfattande försvars- och säkerhetsåtgärder. När den sachsiske överbefälhavaren Flemming den 12 februari med sin armé stod utanför Riga, var fästningen i gott försvarsskick och alla man på post.'


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.