VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Vendel - Ferdinand Boberg

Vendel. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28728


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Nyköping - Ferdinand Boberg

Nyköping. Klockstapeln 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Södermanland

Pris: 600 SEK - 28600


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'75. HÄRNÖSAND S.V.' – KAK's vägkarta.

75. HÄRNÖSAND S.V.
KAK's vägkarta.
Rikets Allmänna Kartverk 1908. Uppmätt 1904. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926.
Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Uppfodrad på väv i fyra rutor.
Bifogad teckenförklaring.
Från Gussjön i väst till havet i ost samt Aspnäs i nord till Svedje i syd.

Pris: 500 SEK - 36473


På dessa vägkartor är landsvägar utmärkta med rött samt med avstånd i km utmärkt längs vägarna. Förklaring i nederkant över de fyra trafiksignalerna som fanns på landsvägarna. Enkelsignal, Skolsignal, Hastighetssignal och Dubbelsignal.


Kristinehamn - G. Ljunggren 1862.

Kristinehamn
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 53,5 x 41,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27243


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Ärlinghundra härad (med Sigtuna stad). Kartlagt 1903.

Ärlinghundra härad (med Sigtuna stad).
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1908. 1 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Alsike, Haga, Husby-Ärlinghundra, Knivsta, Norrsunda, Odensala, S:t Olof, S:t Per, Vassunda.

Pris: 2000 SEK - 27727 - Se bild.


Poitz - C. H. Tersmeden ca 1900.

Poitz
Adl. ätten N:246.
Adl. 18/10 1463.
Intr. 1638.
Finsk släkt.
+
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36940


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Tängsjöforsen - G. H. Mellin 1840.

Tänn- eller Tängsjöforssen i Jemtland, två mil vester om Åreskutan.
Den är 84 fot hög i lodrätt stupning. Vattenmassan faller flera alnar utanom klippans basis. Midti fallet ligger en slät häll, liknande ett bord, som är ofavnom vattnet då ej vår- eller fjellflöde inträffar. Norrhallens by har betalat afrad till kronan för djurfångst i nämnde forss. Nu händer dock sällan att någon elg eller vild-ren der omkommer, hvarföre afraden upphört.
Herr J. F. Julin har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37808


Österbybruk - G. H. Mellin 1840.

Österby Bruk, i Films socken.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37908


'32. GÖTEBORG' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

32. GÖTEBORG
Topografiska Corpsen 1863. Gr C. Schleich. Uppmätt 1838-39. Översedd 1862.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Klövedal, Valla och Norum i N till Fotö och Göteborg stad med omgivningar i S. Från skärgårdsområdet i V till Romelanda i O. Marstrand mitt på bladet. Med  Kungälv.

Pris: 1000 SEK - 29981


Gripsholm - Ferdinand Boberg

Gripsholm. Slottet 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Södermanland

Pris: 600 SEK - 28586


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Oxtunga, Anchusa officinalis - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Uppland. - Blaeu 1643/44.

DUCATUS UPLANDIA.
Joh. et Cornelius Blaeu exc.
Koppargraverad och handkolorerad karta med originalkolorerad kartusch.
Storlek: 50x38 cm. Kartytans bredd x höjd.
Verso: Fransk text.
Kartan har varit vikt.
Kartan visar Uppland, Södermanland ner till Nyköping, Västmanland in förbi Arboga, Dalarna med del av sjön Runn samt del av Åland.


Pris: 9000 SEK - 26207 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Västmanland, Dalarna


Att notera är ön Gunnarsöra utanför Stockholms skärgård, vilken inte existerar i verkligheten. Det som man har trott varit Gunnarsöra är en hägring av antingen Ösel eller Dagö på andra sidan Östersjön.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.