VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.
Nytillkommet.

Sundbo härad af Kartografiska Corpsen åren 1867-73.

Sundbo härad af Kartografiska Corpsen åren 1867-73.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta, endast norra bladet.
Storlek: ca 66x48 cm totalt, kartytans bredd x höjd.

Pris på förfrågan.


Skyllersta härad af Kartografiska Corpsen åren 1864-71.

Skyllersta härad af Kartografiska Corpsen åren 1864-71.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta, endast norra bladet.
Storlek: ca 69x48 cm totalt, kartytans bredd x höjd.

Pris på förfrågan.


Örebro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.

Örebro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta.
Storlek: ca 56x64 cm, kartytans bredd x höjd.
Uppfodrad på väv och lackad.

Pris på förfrågan.


Örebro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.

Örebro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Litograferad, s/v, karta.
Storlek: ca 56x64 cm, kartytans bredd x höjd.
Vikt.

Pris på förfrågan.


'Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsbergs härader...'. - 1865-67.

Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsbergs härader af Topografiska Corpsen åren 1865-67.
Örebro län.
Stor karta i fyra blad utgiven av Rikets ekonomiska kartverk.
Endast nordöstra bladet.
Färglitograferad och handkolorerad.
Skala 1:50.000.
Storlek: 54x73, kartytans bredd x höjd.
Större delen av Ramsbergs socken.

Pris på förfrågan.


Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer. På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Ca 1860.

Originalet graverat och handkolorerat.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.

Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.

Denna karta ger VÖBAM ut i högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet i en begränsad upplaga.

Pris: 900:-

Nytillkommet.


Bilder och kartor från 1400-talet fram till våra dagar.

VÖBAM är leverantör av äldre bilder och kartor - original och eftertryck - till statliga myndigheter - kommunala förvaltningar - företag - forskare - privatpersoner.

Även i sterila, till synes hopplösa miljöer skapar vi glädje, inspiration och kultur.

Vilka är VÖBAMs kunder?
VÖBAMs kunder är tänkande människor med intresse av och känsla för kultur.

Kontakta oss: info@vobam.se


Hemsidan ses bäst i upplösningen 1280x800 och med Firefox, Google Chrome, Opera eller Safari.
Stöd finns ej för Internet Explorer och den används på egen risk.