Åkerarealen i ha

 
 

Ekon. kartan

Lokalunders.

Arealinv.

Stockholms län

     

Frösåkers hd

14 017

14 621

13 879

Väddö och Häverö

5 304

5 458

5 221

Närdingshundra

11 241

11 737

11 979

Lyhundra

8 918

8 971

9 003

Bro och Vätö

4 352

5 069

4 762

Ärlinghundra

10 815

10 955

11 269

Långhundra

9 826

10 149

10 265

Seminghundra

9 160

9 675

9 499

Sjuhundra

6 241

6 374

6 148

Vallentuna

7 655

7 687

7 874

Frötuna och Länna

6 400

6 637

6 169

Åker

6 208

6 576

6 323

Sollentuna

7 331

6 470

5 482

Danderyd

5 670

5 254

4 608

Värmdö

5 634

5 644

5 283

Färentuna

8 200

8 445

8 233

Svartlösa

11 676

9 220

8 952

Sotholm

16 988

17 338

16 650

Öknebo

9 525

9 389

9 494

       

Södermanlands län

     

Daga

10 670

11 473

11 420

Hölebo

9 813

10 175

9 848

Jönåker

23 593

24 249

24 252

Oppunda

39 597

40 239

40 350

Rönö

19 239

20 116

19 687

Selebo

11 709

12 217

11 563

Västerrekarne

13 902

12 950

12 337

Villåttinge

13 668

14 629

14 335

Åker

11 976

12 591

12 387

Österrekarne

22 324

20 588

21 209

       

Västmanlands län

     

Gamla Norberg

5 992

6 007

6 032

Norrbo

13 304

13 427

12 900

Siende

9 475

9 439

9 365

Simtuna

20 561

21 994

21 255

Skinnskatteberg

4 924

5 088

4 799

Snevringe

19 343

20 139

19 492

Torstuna

8 794

9 233

8 900

Tuhundra

8 148

8 387

6 366

Vagnsbro

6 712

6 956

6 844

Våla

14 049

14 689

14 091

Yttertjurbo

6 464

6 400

6 446

Åkerbo

27 976

27 836

25 225

Övertjurbo

14 135

15 318

15 063