VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Lünow - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lünow
Adl. ätten N:373.
Urgammal adel.
Nat. 15/3 1647.
Intr. 1647.
Från Tyskland & Danmark.
+omkr. 1718.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36855


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Örebro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.

Örebro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Litograferad, s/v, karta.
Storlek: ca 56x64 cm, kartytans bredd x höjd.
Vikt.
Socknarna: Mosjö, Täby, Vintrosa, Tysslinge, Kil, Gräve, Eker, Långbro, Ånsta, Almby, Axberg, Hovsta

Pris: 2000 SEK - 41853


MALMÖ. - Ekonomisk karta ca 1910.

MALMÖ.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1200 SEK - 39401


Kinnekulle. (Utsigt från). - J. A. Berg 1856.

Kinnekulle. (Utsigt från).
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28101


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Daga Härad - 1905.

Daga Härad.
Ekonomisk karta som hör till de vackraste utgivna i vårt land.
Graverad och tryckt i flerfärg.
Uppmätt 1901. Tryckt 1905. 1 blad.
Skala 1:50.000.
C:a 52 x 72 cm = bredden x höjden.
Socknar: Björnlunda, Dillnäs, Frustuna med Gnesta municipal-samhälle, Gryt, Gåsinge, Kattnäs.

Pris: 2500 SEK - 27690 - Se bild.


Kinne Klefva, Kinna kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Kinne Klefva kyrka, Kinna kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 77.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Kinne Klefva moderkyrka (603 inv.) sedan 1870 gemensam för moderförsamlingen och Sils annexförsamling, ligger på Kinnekulles nedersta afsats 1 km. söder om Klefva förra kyrka och 2,5 km. nordväst om Sils likaledes vid sammanbyggnaden nedrifna kyrka, som legat strax väster om Silboholm. Den var troligen mycket gammal och hade takryttare med spetsig spira. Kyrkan är byggd i rundbågsstil, stor och vacker, täckt med skiffer. Utsigten från kyrkogården är vidsträckt åt östra sidan. Teckningen är tagen från nordost.

Pris: 200 SEK - 35974


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Skellefteå - G. Ljunggren 1862.

Skellefteå
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 44 x 38 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 27269


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Adlerbeth - C. H. Tersmeden ca 1900.

Adlerbeth
Frih. ätten N:329.
Friherre 29/6 1809.
Intr. 1809.
Svensk släkt, förut Beth.
+2/9 1844.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36483 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Karta över Värmlands län. - Värmlandsutställningen 1929.

Karta över Värmlands län.
Utarbetad och tryckt 1928 för Värmlandsutställnngen 1929.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1928.
Färgtryckt karta.
Skala 1:150.000
Storlek: 107x178 cm. Kartytans bredd x höjd.
Vikning. Skador i kanter, reparationer.

Pris: 400 SEK - 41743


Med Värmlands samtliga härads- och sockennamn.


Laholm - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Laholm
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1200 SEK - 41658Stockholm - Mentzer ca 1860.'Ahlafors spinneri i Göteborg.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Ahlafors spinneri i Göteborg.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LXXVI.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Aktieb. A. L. Normans Förl. Exped. Förl. och tryckt hos A. L. Normans Aktieb. Lith:inst. Stockholm. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39741 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Bohuslän


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.