VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'35. JÖNKÖPING' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

35. JÖNKÖPING
Generalstaben 1887. Utan gravör. Uppmätt 1880-81. Allmänna vägar översedda 1930.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Kumla kyrka på Visingsö och Tranås i N till Tenhult, Nässjö gamla kyrka och staden Eksjö i S. Från västra sidan av Vättern i V till Norra Holma i O. Med städerna Gränna, Jönköping, Huskvarna, Tranås och Eksjö.

Pris: 500 SEK - 29986


Tidö - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Tidö
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1200 SEK - 39043


Bergsbro Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

301 c. Bergsbro Aktiebolag, Norrköping. Östergötland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
5 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Herman Wahren.

Pris: 1500 SEK - 29852


Hörningsholm - U. Thersner.

Hörningsholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.13 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner 1824
Södermanland

Pris på förfrågan. - 29076


Ängeltofta - Ferdinand Boberg

Ängeltofta. Ladugårdarne 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 500 SEK - 28513


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Eriksbergs, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Eriksbergs kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 307.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Eriksbergs moderkyrka (578 inv.) är stor, uppförd på ny plats 1884 af huggen sten i götisk stil. När man ser den ståtliga kyrkan, som icke är skymd af träd eller höjder, måste man förundra sig öfver, att denna glest befolkade byggd uppfört åt sig ett så stort och dyrbart tempel. Så är ej heller fallet, den är uppförd för medel, skänkta af två systrar Östergren. Teckningen framställer södra sidan. Eriksbergs gamla kyrka från 1100-talet kvarstår och lär ännu understundom begagnas. Den skall vara byggd af konung Knut Eriksson och har helt romansk anordning. Teckningen framställer södra sidan.

Pris: 200 SEK - 35885


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


FRYKERUD - Ekonomisk karta 1883-95.

FRYKERUD
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38950


Signildsberg - Nay 1881.

Signildsberg
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 600 SEK - 30222 - Se bild.


'Charta öfver Stockholms och Upsala Höfdingedömen...' - Landmäteri Contoiret 1785.

Charta öfver Stockholms och Upsala Höfdingedömen eller Upland med Södertörn.
Med Kongl. Maij.ts nådigste Privilegio af Dess Landmäteri Contoir utgifwen år 1785.
Graverad af Fr. Akrel.
VÖBAMs faksimil, handkolorerad på akvarellpapper.
Förstorad till storlek: 58x67 cm. Kartytans bredd x höjd. Pris: 2.500:-
Storlek: 48x55 cm. Kartytans bredd x höjd. Pris: 1.500:-


Pris: 1500 SEK - 27706


Törnåkra - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Törnåkra
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1000 SEK - 41580Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'The World, on a Globular Projection...' - D. H. Vance, Philadelphia ca 1830.


'Chartan Öfwer Kungsholmen Eller Stockholms Wästre malm.' - O. J. Gjöding 1754.

'Chartan Öfwer Kungsholmen Eller Stockholms Wästre malm.'
Kartan ur: 'Kungsholms-Minne Eller Beskrifning Om Kongsholmen, Den Wästra Förstaden af Kongl. Residence-Staden Stockholm, Dess forna, och nu warande Tillstånd'. Av O. J. Gjöding, skolmästare vid Ulricae Eleonorae. Tryckt i Stockholm år 1754.
VÖBAM's faksimil är tryckt i s/v på en äldre litografisk tryckpress och sedan handkolorerad med akvarellfärger. En process som kräver en skicklig kolorist och mycket gott om tid. Resultatet är en i alla avseenden hantverksmässigt framställd faksimil.
Sorlek: 50x33 cm, bildytans bredd x höjd. Begränsad upplaga. 
Qvarterens Namn.
I.Pihlträdet
II.Glasbruket
III.Br˙ggaren
IV.Ulrika
V.Windrufvan
VI.Murmästaren
VII.Wattuormen
VIII.Asplund
IX.Pärgamotträdet
X.Fikonträdet
XI.Morallträdet
XII.Päronträdet
XIII.Kiärsbärsträdet
XIV.Göken
XV.Bergsfallet
XVI.Mälaren
XVII.Grindwachtaren
XVIII.Croneberg
XIX.Plomträdet
XX.Åkerman
XXI.Tegelslagaren
XXII.Trackleuren
XXIII.Äplet
XXIV.Bergklippn den större
XXV.Solwisaren
XXVI.Timsten
XXVII.Bergklippan d: mindre

Fabriqverne.
Belägne i följande Quarter
I.Herr Cap: Bromels Fabr.
XII. Herr Schulses Klädes Fabr.
VIII. Herr Eckorns SaffianFabr.
Hr Gravers et Finlaijs Garfveri.
IX.Hr Kuhlbergs Band Fabr.
XII. Hr Almqvists Såp och Pip Fab.
III. Hr Elias Brandells Fabrique
XXVII. Hr Aspegrens Pip Fabrique.
XXIV. Scholan
I. Hr Secr. Werners Strump F.
I. Hr Gam. Kirsteins Fab.

Pris: 800 SEK - 39524 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.