VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

MÖLNBACKA - Ekonomisk karta 1883-95.

MÖLNBACKA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38939


Karta öfver Åkerström.

Åkerström.
Uppgjord 1755 af G. A. Wiman.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
23x37, bildytans bredd x höjd.

Pris: 500 SEK - 27879


Frösthult och Taxnäs - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Frösthult och Taxnäs
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39065


Villåttinge Härad - 1905.

Villåttinge Härad.
Ekonomisk karta som hör till de vackraste utgivna i vårt land.
Graverad och tryckt i flerfärg.
Uppmätt 1899. Tryckt 1905. 2 blad.
Skala 1:50.000.
C:a 52 x 72 cm = bredden x höjden per blad.
Socknar: Dunker, Flen, Forsa, Helgesta, Hyltinge, Lilla Malma med Malmköpings köping, Lilla Mellösa, Årdala.

Pris: 2500 SEK - 27698


Porträttgalleri 'Hofstaten', ca 1898. - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

174. Porträttgalleri Hofstaten, ca 1898.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
30 mansporträtt på ett blad. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Almqvist, J. A.
Beck-Friis, J. G.
Beck-Friis, J. T.
af Burén, A.
Böttinger, J.
Cederström, C. R. J.
Celsing, G. H.
Cronstedt, C.
Cronstedt, O. C.
von Eckermann, E. A.
af Edholm, E. W.
Engström, C. C.
Falkenberg, C. A.
Flach, S. A.
von Friesen, J. O.
von Horn, A. G. S.
Klingspor, C.
Klingspor, Ph.
Nyström, L. R.
af Petersens, H.
Ribbing, E.
Rudebeck, L. P. F.
af Ström, K. R.
Taube, C. E.
Toll, G. A.
Trolle, N. A. A.
af Ugglas, L. O. J.
von Vegesach, O.
Wrangel, C. F.
Åkerhielm, K. A. S. S.

Pris: 900 SEK - 29734


Glommen - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Glommen
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41632


Bernadotte familjen och deras samtida - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

305. Porträttgalleri - Bernadotte familjen och deras samtida, II, Rätt och Sanning.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
19 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Oscar I och Joséphine.
Prins Frans Gustaf Oscar.
Prins Nicolaus August.
Agardh, C. A.
Bremer, Fredrika.
Ericson, Nils.
Fogelberg, B. E.
Fries, Elias.
Fryxell, Anders.
Hierta, Lars.
Lind, Jenny.
Malmström, B. E.
Nilsson, Sven.
Retzius, Anders.
von Rosen, A. E.
Thomander, J. H.
Wieselgren, Per.

Pris: 900 SEK - 29878


Gripenstjerna - C. H. Tersmeden ca 1900.

Gripenstjerna
Frih. ätten N:244.
Adl. 24/8 1669.
Friherre 4/11 1755.
Intr. 1770.
Svensk släkt, förut Dryander & Köningg.
+21/1 1843.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36675


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Mjeldrunga, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Mjellrunga kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 308.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Mjellrunga annexkyrka (397 inv.) är liten, uppförd i romansk stil på 1100-talet. Den gamla öfverbyggda kyrkogårdsporten af sten kvarstår. Teckningen är tagen från sydväst.

Pris: 200 SEK - 36019


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Skåne och Blekinge. - H. Haage 1954.

Skåne och Blekinge.
Av Folkskoleinspektör Fil. Dr. Helge Haage.
Färgtryckt karta, utgiven av Norstedts, ritad av AB Kartlitografen och tryckt hos Bengtsons Lito AB Stockholm.
Skala: 1:250.000
Storlek: 100x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 500 SEK - 38674Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Blomvass, Butomus umbellatus - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Chartan Öfwer Kungsholmen Eller Stockholms Wästre malm.' - O. J. Gjöding 1754.

'Chartan Öfwer Kungsholmen Eller Stockholms Wästre malm.'
Kartan ur: 'Kungsholms-Minne Eller Beskrifning Om Kongsholmen, Den Wästra Förstaden af Kongl. Residence-Staden Stockholm, Dess forna, och nu warande Tillstånd'. Av O. J. Gjöding, skolmästare vid Ulricae Eleonorae. Tryckt i Stockholm år 1754.
VÖBAM's faksimil är tryckt i s/v på en äldre litografisk tryckpress och sedan handkolorerad med akvarellfärger. En process som kräver en skicklig kolorist och mycket gott om tid. Resultatet är en i alla avseenden hantverksmässigt framställd faksimil.
Sorlek: 50x33 cm, bildytans bredd x höjd. Begränsad upplaga. 
Qvarterens Namn.
I.Pihlträdet
II.Glasbruket
III.Br˙ggaren
IV.Ulrika
V.Windrufvan
VI.Murmästaren
VII.Wattuormen
VIII.Asplund
IX.Pärgamotträdet
X.Fikonträdet
XI.Morallträdet
XII.Päronträdet
XIII.Kiärsbärsträdet
XIV.Göken
XV.Bergsfallet
XVI.Mälaren
XVII.Grindwachtaren
XVIII.Croneberg
XIX.Plomträdet
XX.Åkerman
XXI.Tegelslagaren
XXII.Trackleuren
XXIII.Äplet
XXIV.Bergklippn den större
XXV.Solwisaren
XXVI.Timsten
XXVII.Bergklippan d: mindre

Fabriqverne.
Belägne i följande Quarter
I.Herr Cap: Bromels Fabr.
XII. Herr Schulses Klädes Fabr.
VIII. Herr Eckorns SaffianFabr.
Hr Gravers et Finlaijs Garfveri.
IX.Hr Kuhlbergs Band Fabr.
XII. Hr Almqvists Såp och Pip Fab.
III. Hr Elias Brandells Fabrique
XXVII. Hr Aspegrens Pip Fabrique.
XXIV. Scholan
I. Hr Secr. Werners Strump F.
I. Hr Gam. Kirsteins Fab.

Pris: 800 SEK - 39524 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.