VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Kongl. Kronobergs regemente. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Kronobergs regemente.
1765 – 1779 – 1798 – 1807 – 1815 – 1838 – 1845
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37685


Skellefteå - G. Ljunggren 1862.

Skellefteå
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.

Pris: 1500 SEK - 27269 - Se bild.


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Åre - Ferdinand Boberg

Åre. Nils persons i Lund 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Jämtland

Pris: 700 SEK - 28410


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Köinge - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Köinge
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41628


Kungslena, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Kungslena kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 133.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Kungslena annexkyrka (583 inv.) är medelstor, uppbyggd i början af 1200-talet och mycket intressant, enär den under tiden föga förändrats, och ensam inom stiftet har tre takryttare. Stilen är romansk och hvalfven i öfvergångsstil med bjärta målningar från 1700-talet. Klockorna hänga i en prydlig stapel, uppförd i midten af 1700-talet. Teckningen är tagen från sydväst. Stapelns spira synes strax till vänster om östra takryttaren.

Pris: 200 SEK - 35981


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Gustafsvik - U. Thersner.

Gustafsvik
Fordna och närvarande Sverige.
No.1 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner
Värmland

Pris på förfrågan. - 29037


Kopparbergs län. - 1959.

Kopparbergs län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1959.
Färgtryckt karta.
Skala 1:400.000
Storlek: 64x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38781


Ritning öfver det arbete, som utförts 1774 vid Gustafs slussar.

Gustafs slussar.
Uppgjord i januari 1775 af Abraham Eurenius.
Original (46x70).
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
43x27, bildytans bredd x höjd.

Pris: 500 SEK - 27890


Borgholms slott - U. Thersner.

Borgholms slott
Fordna och närvarande Sverige.
No.1 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos J. W. Tegner & Kittendorff
Öland

Pris på förfrågan. - 28943


von Wallwijk - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Wallwijk
Adl. ätten N:1551.
Adlad 3/4 1718.
Intr. 1719.
Svensk släkt, förut Wallwik.
+3/10 1792.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37206 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.Stockholm - Mentzer ca 1860.Haparanda - Stockholm 1923.


Varnhems klosterkyrka efter den senaste dyrbara restaureringen (interiör) - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Facies hodierna Templi quondam Crenobii Warnhemensis, post factum magno sumptu reparationem»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1710
* III: 67. Varnhems klosterkyrka efter den senaste dyrbara restaureringen (interiör).
Orienteringarna äro: a) Högkoret, b) Konungens och drottningens stolar i högkoret, c) En del av konungagravarna, d) Ingång till konungagravarna, e) Gravkor och epitafium över riksdrotsen greve Magnus Gabriel de la Gardie och hans gemål Maria Eufrosyne, som låtit restaurera detta tempel. Kyrkan hade även undergått en restaurering ett sekel tidigare, från vilken de gravstenar härröra, som avbildas å de fyra närmast följande planscherna.

Pris på förfrågan. - 35711
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Lista över bilder samt några artiklar om 'Suecia Antiqua' och Erik Dahlberg.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.