VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.
Liknande objekt.

Johansson, Johan - P.B. Eklund 1891-1905.

Johansson, Johan
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38152


Vattenblink, Hottona palustris - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.

Vattenblink, Hottona palustris
Bilder ur Nordens Flora.
Tredje upplagan 1917-1926.
VÖBAM har samtliga 663 planscher ur C. A. M. Lindmans 'Bilder ur Nordens Flora', 1917-1926.
Planschstorlek ca 15 x 20 cm.
Enstaka planscher 100:-. Fler än fem stycken, halva priset.

Pris: 100 SEK - 40590 - Se bild.


Oxenstiernska slottet vid Mörby - G. H. Mellin 1840.

Ruinerna af det fordna Oxenstjernska slottet vid Mörby.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37911


Le Gouvernement General du Dauphiné...' - Sanson, Jaillot 1692.

Le Gouvernement General du Dauphiné, Divisé en Haut et Bas, Subdivisé en Plusieurs Pays, et en Bailliages. Selon les Memoires le Plus Nouveaux, Par le Sr. Sanson. Presenté au Roy. A Paris, Chez H. Iallot 1692.

Presenté au Roy. A Paris, Chez H. Iallot 1692.
Koppargraverad karta.
Storlek: 85x57 cm. Kartytans bredd x höjd.
Vikt. Enstaka brunfläck i kartans högra del.
Äldre paginering i marginalen i kartans bägge övre hörn.

Pris: 6000 SEK - 27064


BADSTUKNAPPEN - Ekonomisk karta 1883-95.

BADSTUKNAPPEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 200 SEK - 38807


Drottninggatan - 1871

Afloppsledning för huset No 84 Drottning-Gatan.
Aug. 1871.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
25 x 27.
Rutat papper.
Västra hörnen av Olof Palmes gata och Drottninggatan.

Pris: 400 SEK - 27360


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Holsbybrunn - Ferdinand Boberg

Holsbybrunn. Oljeslageriet 1922.
Torde vara Holsby i Alsheda socken, Östra Härad. Klefva gruva ligger på Holsby mark.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Småland

Pris: 700 SEK - 28530


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Össebygarn - Ferdinand Boberg

Össebygarn. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland
Skall rätterligen stavas Össeby-Garn. Namnet sammansatt av de två socknarna Ösby (Össeby) och Garn vilka slogs samman 1838. Ösby kyrka, idag Össeby kyrkoruin, restaurerades under 1970-talet på initiativ av Roland de Thorey och är återinvigd som gudstjänstlokal utan tak.

Pris: 800 SEK - 28742


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Bohuslän - Dalsland - Halland - Västergötland - 1689.

General Landkort och Geographisk Afritning öfwer Westergiöthland, Dahl, Hallan och Bahuus Lähn, med der uthi liggiande Lähn, Härader, slott, städer, kÿrckior, herregårdar, prestegårdar, siöer, floder och elfver, landsväger, landemärc och härads skillnader... siergårder med des öiger, holmer, skier, hampner, och seglationer med annat som notabelt kunde giöras. Hvilket alt finnis på chartan... specificerat och med sine nampn noterat.
Nytryck 1980 i färg av den handritade kartan från 1689.
Mycket intressant, faktaspäckad och vackert utförd karta av Kjettil Classon Felterus år 1689.
94 cm bred och 56 cm hög. Med teckenförklaring på kartan.
Utgiven av Liber 1980.
Tyvärr finns inga uppgifter om den nytryckta kartan med.
Eftersökt reproduktion slutsåld från förlaget sedan flera år.
Karta över Bohuslän - Dalsland - Halland - Västergötland.

Pris: 500 SEK - 27517


Svenska Stålpressnings Aktiebolaget - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

247. Svenska Stålpressnings Aktiebolaget. Olofström.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
11 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: G. W. Roman. Bolaget rekonstruerades 1887 och var bl.a. underleverantör till Separator. Styrelsen utgjordes av Gustaf de Laval, R. Schubert, B. A. Danelius, A. Bernström samt verkställande direktören G. W. Roman.


Pris: 1500 SEK - 29799


Bild.


de la Motte - C. H. Tersmeden ca 1900.


Notiser.
2013-04-03
Nu finns kataloger på sjöatlaser, bl.a. Nagaevs vackra sjökort, se bilder på A. Nagaevs sjöatlas över Östersjön.
2013-04-03
Sorteringen är nu ändrad på enkel sök, sökresultatet kommer nu i kronologisk ordning.
2013-04-03
Ett flertal kartografer och deras atlaser samt några längre artiklar i lexikonet är nu utlagt. Se Kartografi.