VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.
Liknande objekt.

Torpa - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Torpa
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41614


P. Liljeqvists Fabriker - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

129. Liljeqvist, P. Liljeqvists Fabriker. Eskilstuna, Södermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: P. Liljeqvist.

Pris: 1500 SEK - 29690


ÖSTAD - Ekonomisk karta 1890-97.

ÖSTAD
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 200 SEK - 39232


'62. BJÖRNA S.O.' - Norra Kartverket.

62. BJÖRNA S.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1911. Uppmätt 1908. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36324


Nauckhoff - C. H. Tersmeden ca 1900.

Nauckhoff
Frih. ätten N:343.
Nat. 17/12 1777.
Friherre 28/1 1813.
Enl. 37§.
Intr. 1814.
Rysk adel.
Från Estland.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36889


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


von Schoting - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Schoting
Adl. ätten N:1830.
Adlad 4/8 1727.
Intr. 1727.
Från Flandern, förut samma namn.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37056


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


N. FINNSKOGA - Ekonomisk karta 1883-95.

N. FINNSKOGA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38811


Bosiökloster och Bårreby. - Burman och Fischer 1680.

Bosiökloster och Bårreby.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 33 x 24 cm.
Bilden bekostad av Posse, Knut Arv, greve, kapten vid Kungl. Livgardet.

Pris: 1000 SEK - 30118


Djura - Ferdinand Boberg

Djura. Kapellet 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 700 SEK - 28158


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Höganäs Stenkolsbolags egor. - W. Örtenholm 1902.

Karta öfver Höganäs Stenkolsbolags egor.
Sammanställd efter förut befintliga kartor samt kompletterad år 1902 af W. Örtenholm.
Handkolorerad manuskriptkarta.
Skala 1:4000.
Storlek: 115x89 cm, kartytans bredd x höjd.
Troligen saknas en övre del av kartan.
Kartan har varit vikt, småskador finns samt vad som synes vara en fuktskada. Med anteckningar i blyerts.
Kartan visar fabriksområdet med hamnen i väst, Margreteberg i norr samt 'Höganäs öfre' med kyrkogården och rödtegelbruket bredvid. Kartan begränsas i syd och öst av schakten Sjökrona, Prins Gustaf Adolf samt Alströmer och lokaliteten Hvilan.

Pris: 1200 SEK - 39784 - Se bild.


Vem har den övre delen?


VÖBAMs senast utgivna faksimiler i färgtryck. Stockholm 1904 samt Gulddistriktet Klondike ca 1899. 300 kronor styck.


Bild.


Harsyra, Oxalis acetosella - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Varnhems klosterkyrka efter den senaste dyrbara restaureringen (interiör) - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Facies hodierna Templi quondam Crenobii Warnhemensis, post factum magno sumptu reparationem»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1710
* III: 67. Varnhems klosterkyrka efter den senaste dyrbara restaureringen (interiör).
Orienteringarna äro: a) Högkoret, b) Konungens och drottningens stolar i högkoret, c) En del av konungagravarna, d) Ingång till konungagravarna, e) Gravkor och epitafium över riksdrotsen greve Magnus Gabriel de la Gardie och hans gemål Maria Eufrosyne, som låtit restaurera detta tempel. Kyrkan hade även undergått en restaurering ett sekel tidigare, från vilken de gravstenar härröra, som avbildas å de fyra närmast följande planscherna.

Pris på förfrågan.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Lista över bilder samt några artiklar om 'Suecia Antiqua' och Erik Dahlberg.


Meddelande. - Ange tydligt om förfrågan eller beställning avses.

E-post:*
Telefon:*

Namn:
Gatuadress:
Postnr:
Postadress:* Vill ni bli kontaktad med information och erbjudanden i framtiden baserat på Er föreliggande beställning / förfrågan? Nej Ja

Fält markerade med * måste fyllas i.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.