VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Norra Lundby, Billings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Norra Lundby kyrka, Billings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 238.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Norra Lundby annexkyrka (636 inv.) är medelstor, till sin östra del från 1100-talet, men den västra från senare delen af 1600-talet. Teckningen är tagen från nordost. Inom församlingen har fordom funnits ännu två kyrkor: Ökull norrur och Amundtorp vid Billingen, sydost om den nuvarande kyrkan.

Pris: 200 SEK - 36034


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Ås, Wäne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ås kyrka, Wäne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 51.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ås annexkyrka (712 inv.) är liten, till sin äldre del troligen från 1200-talet, men har blifvit förändrad i öster vid midten af 1700-talet. Stapeln fanns redan före denna tid. Kyrkan är täckt med skiffer. Teckningen framställer södra sidan.

Pris: 200 SEK - 36157


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Hjulsjö - Ferdinand Boberg

Hjulsjö. Milstolpe av tackjärn 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 500 SEK - 28443


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Karta öfver Göteborgs och Bohus Län.' Norra delen. - Topografiska Corpsen 1859.

Karta öfver Göteborgs och Bohus Län utgifven av Topografiska Corpsen 1859.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Infällda kartor: 'Strömstad', 'Uddevalla', 'Marstrand'.
Storlek: 73x54 cm. Kartytans bredd x höjd.
Karta över Göteborgs och Bohus län, enbart norra bladet.

Pris: 2500 SEK - 27521 - Se bild.


Ludwigsbergs Verkstads Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

137. Ludwigsbergs Verkstads Aktiebolag. Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Jacques Lamm och Karl Robert Lamm.

Pris: 1500 SEK - 29698


Näsby - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Naesby»
Kopparstick av W. Swidde 1692.
* I: 114. Näsby.
Vapnen tillhöra rikstyg mästaren friherre Per Sparre (död 1692) och hans maka Ebba Margareta De la Gardie, som låtit uppföra slottet efter ritningar av Nikodemus Tessin d. ä.

Pris på förfrågan. - 35627


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Nybyholm - Nay 1881.

Nybyholm
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30214 - Se bild.


Laske Wedums, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Laske Wedums kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 93.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Laske Wedums annexkyrka (1,198 inv.) är medelstor och högt belägen något väster om Wedums järnvägsstation. Den är ombyggd i midten af 1770-talet. Teckningen är tagen från sydväst, där klockstapeln är belägen. Till höger om kyrkan synes ett fristående grafkapell för Lindelöf till Häggetorp och Hjärta till Åsaka.

Pris: 200 SEK - 35994


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Mälaren. Östra delen. - Stockholm 1928.

Mälaren - Östra delen. Eastern part.
Nr. 111.
Skala 1:50.000
Infälld karta: 'Bockholmssundet'.
Skala 1:25.000
Litograferat handkolorerat sjökort.
Rättad till 1974.
Storlek: 103x71 cm. Kartytans bredd x höjd.
Vikningar och reparation i höger kant.

Pris på förfrågan. - 41869


Öregrund - G. Ljunggren 1862.

Öregrund
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.

Pris: 2000 SEK - 27300


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.'Karta öfver Stockholms Skärgård med tilgränsande del af Östersjön samt Ålandshaf' - G. af Klint 1830.Belägringen av Köpenhamn 1658. - Erik Dahlberg 1696.


Varnhems klosterkyrka efter den senaste dyrbara restaureringen (interiör) - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Facies hodierna Templi quondam Crenobii Warnhemensis, post factum magno sumptu reparationem»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1710
* III: 67. Varnhems klosterkyrka efter den senaste dyrbara restaureringen (interiör).
Orienteringarna äro: a) Högkoret, b) Konungens och drottningens stolar i högkoret, c) En del av konungagravarna, d) Ingång till konungagravarna, e) Gravkor och epitafium över riksdrotsen greve Magnus Gabriel de la Gardie och hans gemål Maria Eufrosyne, som låtit restaurera detta tempel. Kyrkan hade även undergått en restaurering ett sekel tidigare, från vilken de gravstenar härröra, som avbildas å de fyra närmast följande planscherna.

Pris på förfrågan. - 35711
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Lista över bilder samt några artiklar om 'Suecia Antiqua' och Erik Dahlberg.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.