VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Motala'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1887.

Motala.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 102.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 70x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Vänstra delen av kartan vattendel.

Pris: 1000 SEK - 27818


Jordberga - Richardt 1852-63.

Jordberga
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41499


Dimbo, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Dimbo kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 143.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Dimbo moderkyrka (944 inv.) är stor, stillös, uppförd 1817 gemensam för Dimbo och Ottrafvads socknar. Tyvärr har genom denna sammanslagning två af stiftets äldsta och märkvärdigaste kyrkor förstörts. Dimbo gamla kyrka låg något sydväst om den nya och var en rundkyrka. Ottrafvads kyrka skall hafva varit af huggen sten med torn och ett synnerligen vackert prof på romansk byggnadskonst i denna trakt. Den började nedrifvas 1812 och stenen fördes till Dimbo. Inom Dimbo socken har ännu en kyrka under medeltiden funnits vid Dverstorp. Måtte de kyrkor i denna åldriga kristna byggd, som ännu finns kvar från äldsta tider, Blifva förskonade från att nedrifvas och sammanföras, och det nya århundradet bättre vårda gamla tiders arf af kyrklig byggnadskonst, än de senaste gångna! En sådan önskan må ju lämpligen hafva sin plats vid Dimbo kyrka och vid slutet af Wartofta kontrakt?

Pris: 200 SEK - 35874


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Ransbergs, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ransbergs kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 207.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ransbergs moderkyrka (2,717 inv.) medelstor, ligger några hundra meter söder om sjön Örlen, och är från kyrkogården en vacker utsigt öfver sjön samt vidsträckta skogs- och bergstrakter. Kyrkan är byggd i romansk stil, troligen på 1200-talet och tillbyggdes vid midten af 1700-talet, då äfven stapeln byggdes. Stapeln är hög, tornliknande och har så väl väggar som tak spånklädda och rödfägade. Teckningen är tagen från nordost.

Pris: 200 SEK - 36050


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Taube af Kudding - C. H. Tersmeden ca 1900.

Taube af Kudding
Frih. ätten N:66.
Urgammal adel.
Nat. 1668.
Friherre 17/7 1675.
Intr. 1675.
Från Westphalen.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37158


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Kristianstad - G. Ljunggren 1862.

Kristianstad
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 42 x 51 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27242


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


'72. ÅSARNA' - Norra Kartverket.

72. ÅSARNA
Rikets Allmänna Kartverk 1923. Uppmätt 1918. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1923. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Storsjö i väst till Hackås i ost samt Hundshögen i nord till Klövsjö i syd.

Pris: 500 SEK - 36390


Söderö - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

255. Söderö. Kettilstad socken, Östergötland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
12 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: J. G. Beck-Friis och Anna Beck-Friis f. Adelswärd.


Pris: 1500 SEK - 29805


Rone kyrka - Stockholm 1872-1874.

Rone kyrka på Gotland
pl. XI
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27962


Nynäs - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

164. Nynäs. Ekeby socken, Närke.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
8 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: A. G. Coyet, Johan Gustaf Coyet och Hedvig Coyet f. Gripenberg.

Pris: 1500 SEK - 29724Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Carl XIV Johan. - Gust. Bylander ca 1850.


Hammarskog - Nay 1881.

Hammarskog
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30201 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.