VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Rese Charta öfver Södermanlands Höfdingedöme,

Rese Charta öfver Södermanlands Höfdingedöme,
Med Hans Kongl. Maj.ts Allernådigste Priivilegio Utgifwen af Nils Bielke Landshöfd. i Södermanland Rid. och Comm: af K.N.S.Ord. och renoverad af G. Wahlström 1765.
Stucken hos A. Åkerman, Graveur vid K. W. Soc. i Upsala.
Färgtryckt faksimil.
Storlek: 56x46 cm. Kartytans bredd x höjd.
Koloreringen visar häraderna.

Pris: 300 SEK - 41392 - Se bild.


Löberöd - U. Thersner.

Löberöd
Fordna och närvarande Sverige.
No.9 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1817. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1818
Skåne

Pris på förfrågan. - 29115


Veselången - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Veselången
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 400 SEK - 41611


Västerås - G. Ljunggren 1862.

Västerås
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 43 x 52 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27294


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


'Grängesberg' - Sveriges Geologiska Undersökning 1933.

Grängesberg.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No 177.
Färglitografi 1933.
Skala 1:50.000
Storlek kartytan med teckenförklaringar 71x50 cm. Bredden x höjden.
Med mittveck.

Pris: 1500 SEK - 27537


Vacker karta!


Svärta, första stora gruvan - Richardt 1869.

Svärta, första stora gruvan
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30163


'Stockholm omkring 1540' och 'Staden omkring 1540'.

Stockholm omkring 1540 och Staden omkring 1540.
Två kartor på ett blad.
VÖBAMs faksimil, handkolorerad på akvarellpapper.
Storlek: 78x45 cm. Bildytans bredd x höjd.Pris: 900 SEK - 27320


Originalkartorna utkom i mindre format under senare delen av 1800-talet. Med 'Staden...' avses gamla staden.


'Lysningscharta för drängen Anders Andersson och tjenstepigan Karin Mårtensdotter, bägge på Nottsta Rysthåll'

Lysningscharta för drängen Anders Andersson och tjenstepigan Karin Mårtensdotter, bägge på Nottsta Rysthåll
Lystes 1sta gången den 25 aprill 1784
Skada och hål i övre vänstra hörnet där det präglade Charta Sigillata sitter.
Liten folio.
Translitterering av hela texten medföljer.
Från norra Uppland med Charta Sigillata präglade på övre vänstra hörnen i pappret med ombudsmannens stämpel i svart. Tillhörande den s.k. femte modellen av Charta Sigillata vilken gällde åren 1778-1811.

Pris: 500 SEK - 38199


'84. HUDIKSVALL S.V.' - Norra Kartverket.

84. HUDIKSVALL S.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1914. Uppmätt 1887 och 1896. Reviderad 1912. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1914. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36450


Torpsfors - Ferdinand Boberg

Torpsfors. Kvarnen 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalsland

Pris: 400 SEK - 28416


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Stockholm - Mentzer ca 1860.Hertigdömet Bayern. - Blaeu 1643/44.


Snogeholm - U. Thersner.

Snogeholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.11 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1817. Gravör / litograf: S. H. Petersen, 1817
Skåne

Pris: 800 SEK - 29203 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Skåne


Lista över bilder till 'Fordna och närvarande Sverige.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.