VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Målhammar och Myra - Svecia Antiqua et Hodierna.

Målhammar och Myra
»E. Reitz sc.»
Kopparstick signerat »E. Reitz sc.», 1696.
* II: 42. Målhammar och Myra.
Vapnet överst å bilden av Målhammar tillhör släkten Baner, som under större delen av 1600-talet ägde Målhammar. Dess främste representant, Johan Baner, skall hava planerat uppförandet av det stenhus, som här avbildas, efter ritning .av Simon de la Valle men ej hunnit utföra denna plan. - Myra eller Myrö vid Hjälmaren (»Hielmarn Lacus»), nu räknat till Närke, ägdes under 1600-talet av ätten Bååt, vars vapen ses överst å bilden.

Pris på förfrågan. - 35516


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Marstrand - G. Ljunggren 1862.

Marstrand
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 42,5 x 45 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27257


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Daga Härad - 1905.

Daga Härad.
Ekonomisk karta som hör till de vackraste utgivna i vårt land.
Graverad och tryckt i flerfärg.
Monterad på skiva med metallhörn.
Uppmätt 1901. Tryckt 1905. 1 blad.
Skala 1:50.000.
C:a 52 x 72 cm = bredden x höjden.
Socknar: Björnlunda, Dillnäs, Frustuna med Gnesta municipal-samhälle, Gryt, Gåsinge, Kattnäs.

Pris: 2200 SEK - 41463 - Se bild.


Eggby, Billings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Eggby kyrka, Billings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 237.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Eggby annexkyrka (972 inv.) är medelstor, troligen uppförd på 1200-talet, var omkring 1700 korskyrka med högt torn, utvidgades 1759, hvarvid den ursprungliga stilen förändrades till barockstil, dess läge är vackert mellan tvenne sjöar. Teckningen är tagen från sydost. Inom socknen fanns fordom kyrka vid Näs. Istrums socken, som nu har kyrka tillsammans med Eggby, hade till 1700-talet egen kyrka och ytterligare en kyrka i Ölanda. Denna skall ännu kvarstå i förfallet skick, är af trä, liten, åttkantig, med hvarannan vägg något kortare än de intill varandra. Fönstren befinna sig å de kortare sidorna. Ölanda socken delades mellan Istrum och Sk. Åsaka. På Höjentorp fanns till 1772 kapell, men detta afbrann då tillika med slottet.

Pris: 200 SEK - 35877


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Glanshammar - Ferdinand Boberg

Glanshammar. Tegelugn 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 600 SEK - 28439


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


VÄRSJÖN - Ekonomisk karta 1883-95.

VÄRSJÖN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38832


van der Noth - C. H. Tersmeden ca 1900.

van der Noth
Frih. ätten N:61.
Urgammal adel.
Friherre 23/4 1674.
Intr. 1675.
Från Brabant.
+28/2 1710.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36903


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Trångfors - Ferdinand Boberg

Trångfors. Smälthammarhjulet 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28842


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


HÄSTVEDA - Ekonomisk karta, ca 1930

HÄSTVEDA
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap ca 1930. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39457


Norra Lundby, Billings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Norra Lundby kyrka, Billings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 238.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Norra Lundby annexkyrka (636 inv.) är medelstor, till sin östra del från 1100-talet, men den västra från senare delen af 1600-talet. Teckningen är tagen från nordost. Inom församlingen har fordom funnits ännu två kyrkor: Ökull norrur och Amundtorp vid Billingen, sydost om den nuvarande kyrkan.

Pris: 200 SEK - 36034


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Karta öfver Stockholm. - 1904.Stånds, Senecio jacobæa - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Strängnäs - Topografiska Corpsen 1868.

Strängnäs.
Exempel på kartutdrag i detta fall Topografiska kartan '74. Westerås' utgiven av Topografiska Corpsen 1868.
Skala 1:100.000. Det ovanstående utdraget i färg på 160 grams papper, format A3, förstorat 200%. Skala 1:50.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27684 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Södermanland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.